The United Kingdom and Ireland Contest Club
MenuMaker
UKEICC 80m Teams Competition
Teams of Four   -   2021-22   Series

  2021           2022                
  Sep Sep Oct Oct Nov Nov Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr
  SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW SSB CW Total Pts

Pembrokeshire CG
G4BVY / G9F251
G4FJK / G8X123233
GW0GEI / GW9J178168191
MW2I216

TOTAL (Best 3 of 4)301700191
Cumulative Score301100111921192

DDX Dream Team
EI2KA / G2YC73123
G4BYE123140138
S57KM86132
SM5CSS / 7S5S155349166

TOTAL (Best 3 of 4)364562436
Cumulative Score36492613621362

PA-RU Team
PA2PCH72191104
PA3DBS5323
PG7V124289130
RM4F158576230

TOTAL (Best 3 of 4)3541056464
Cumulative Score354141018741874